جشنواره تابستونی باکس ماکس شامل فروش ویژه محصولات:

  • میز تلویزیون
  • دکور دیواری تلویزیون
  • استند فلزی

با استفاده از کد تخفیف 10 درصدی SUM1401

(فقط تا 31 خرداد 1401)

میز تلویزیون های باکس ماکس

جلو مبلی پیکو (Pico)

7,890,000 تومان

میز تلویزیون دیواری تینو (Tino)

6,890,000 تومان

میز تلویزیون دیواری پینو (Pino)

5,595,500 تومان

میزتلویزیون دیواری پنتو (Pento)

10,890,000 تومان

میزتلویزیون دیواری پدرو (Pedro)

10,890,000 تومان

میزتلویزیون زمینی رینو (Rhino)

11,890,000 تومان

میز تلویزیون دیواری لنتو (Lento)

9,890,000 تومان

میز تلویزیون دیواری بِن (Ben)

8,445,500 تومان

میز تلویزیون دیواری اِلیسا (Elisa)

10,890,000 تومان

میز تلویزیون شارلوت (Charlotte)

8,590,000 تومان

میز تلویزیون ورونیکا (veronica)

7,490,000 تومان

میز تلویزیون دیواری ریتا (Rita)

8,890,000 تومان

میز تلویزیون دیواری اِویتا (Evita)

10,890,000 تومان

میز تلویزیون دیواری اِستلا (Estela)

10,900,000 تومان

میز تلویزیون دیواری میا (Mia)

7,890,000 تومان

میز تلویزیون دیواری کارمِن (Carmen)

11,231,250 تومان

میز تلویزیون دیواری کارلا (Carla)

7,481,250 تومان

استند های فلزی باکس ماکس

ست میز تلویزیون باکس ماکس

ست میز تلویزیون سانی (Sunny)

16,710,500 تومان