باکس‌ماکس برای شرکت‌ها و سازمان‌ها

باکس‌ماکس سریع‌ترین روش برای ایجاد دکوراسیون مورد نیاز شرکت‌ها و سازمان‌ها

اطلاعات شرکت کننده در نمایشگاه :

مشخصات غرفه :

مشخصات VIP :

مشخصات CIP :

کانتر و آبدارخانه :

نحوه نمایش محصولات :

تجهیزات غرفه :

توضیحات تکمیلی :

برخی از مشتریان ما