باکس‌ماکس برای شرکت‌ها و سازمان‌ها

باکس‌ماکس سریع‌ترین روش برای ایجاد دکوراسیون مورد نیاز شرکت‌ها و سازمان‌ها

*
*
*
*
*
*

*

اطلاعات شرکت کننده در نمایشگاه :

مشخصات غرفه :

مشخصات VIP :

*
*

مشخصات CIP :

کانتر و آبدارخانه :

نحوه نمایش محصولات :

تجهیزات غرفه :

توضیحات تکمیلی :